top of page

Doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D.

Doc. MUDr. Tomáš Fikrle Ph.D. je lékař s dlouholetými zkušenostmi v oboru dermatologie. Promoval v roce 1997 na Lékařské fakultě UK v Plzni a poté absolvoval  stáž na plzeňském oddělení plastické chirurgie. Následně pracoval v letech 1998-2023 na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice v Plzni, z toho více než 15 let jako vedoucí lékař ambulantní části kliniky. Věnoval se především práci na ambulanci dermatochirurgie a korektivní dermatologie, laserové ambulanci, poradně pro kožní nádory, dětské ambulanci a všeobecné ambulanci pro dospělé. Na Lékařské fakultě UK v Plzni vyučoval 20 let pregraduální i postgraduální studenty. Je odborným garantem vzdělávacích kurzů pro lékaře v oblasti vyšetřování kožních nádorů a dermatoskopie.V roce 2004 ukončil doktor Fikrle II. atestační zkouškou specializační vzdělání z dermatovenerologie, v roce 2006 obhájil akademický titul Ph.D. a v roce 2013 mu byl udělen akademický titul docent v oboru dermatovenerologie. Zúčastnil se zahraniční odborné stáže na kožní klinice ve Vídni a stipendijních vzdělávacích pobytů ve Washingtonu, Buenos Aires a Mnichově. Publikuje v odborné literatuře u nás i v zahraničí, přednáší na lékařských kongresech. Je členem řady českých i zahraničních odborných společností. 
Volný čas tráví hlavně s rodinou, má rád sport, procházky v přírodě a cestování. 

bottom of page