top of page

SLUŽBY

DIAGNOSTIKA A LÉČBA KOŽNÍCH NEMOCÍ

Na kůži se může objevit celá řada nemocí, které obtěžují pacienta zdravotně i esteticky. Některé z nich rozpoznáme jednoduše při běžném klinickém vyšetření. Ve složitějších případech vyžaduje potvrzení diagnózy odběr materiálu k laboratornímu vyšetření.

 

Kožní nemoci léčíme místně (léky aplikujeme přímo na postiženou kůži např. v masti), celkově (pacient léky polyká nebo dostává injekčně), fyzikálně (nepodáváme léčiva, ale využíváme nejrůznější přístroje) a chirurgicky.   

Co nabízíme?
Jak vyšetření u nás probíhá?

Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti s vyšetřováním a moderní léčbou celého spektra kožních nemocí u dětí i dospělých. Dokážeme pacientům pomoci s akutními stavy i dlouhodobě probíhajícím onemocněním. V případě nejasného nálezu provádíme na naší klinice v lokálním znecitlivění biopsii (chirurgický odběr malého vzorku kůže) a ke stanovení definitivní diagnózy zajistíme histopatologické vyšetření. Předepisujeme veškerá dostupná lokální i celková léčiva.

 

Jsme vybaveni moderními přístroji pro fyzikální léčbu a chirurgickým sálkem. U dětí klademe důraz na prevenci, výběr šetrných možností léčby, do rozhodování zapojujeme rodiče.  

bottom of page