top of page

SLUŽBY

PREVENCE KOŽNÍCH NÁDORŮ

Na kůži se často objevují nejrůznější znaménka a kožní nádory. Některé jsou banální a obtěžují pouze esteticky, jiné způsobují zdravotní potíže. Nejzhoubnějším kožním nádorem je maligní melanom. Nejúčinnější prevencí vzniku melanomu je pravidelné vyšetřování kůže a znamének odborníkem na kožní nádory.

Co nabízíme?
Jak vyšetření u nás probíhá?

Naše pracoviště nabízí komplexní preventivní, diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s mateřskými znaménky a kožními nádory. Začínáme rozhovorem s pacientem a klinickým vyšetřením. Dále používáme dermatoskopy, které mohou výrazně upřesnit stanovení správné diagnózy. Celotělová fotografie a digitální dermatoskopie jsou moderní metody, které navíc umožňují detailně sledovat vývoj kožního nálezu („při pohledu zdálky i zblízka“) s časovým odstupem.

 

Rizikové a podezřelé projevy odstraňujeme chirurgicky v lokálním znecitlivění přímo na naší klinice a zajistíme histopatologické vyšetření ke stanovení definitivní diagnózy. Poradíme vám s ochrannými prostředky proti slunečnímu záření, sebevyšetřováním a nastavením vhodného intervalu lékařských kontrol. 

bottom of page