top of page
bara_bio.jpg

MUDr. Barbora Divišová Ph. D.

Narodila se v r. 1973 v Počátkách, promovala na 3. lékařské fakultě UK v Praze v r. 2000. První praktické zkušenosti získávala jako absolventka na Klinice popáleninové medicíny FNKV v Praze a první vědecké úspěchy na Kožní klinice Fakultní nemocnice v Düsseldorfu v Severním Porýní-Vestfálsku. Od r. 2004 se věnovala klinické dermatovenerologii na Dermatovenerologické klinice FN v Plzni a to hlavně oblasti dermatochirurgie a dermatoonkologie.

V r. 2012 atestovala v oboru Dermatovenerologie a o dva roky později získala nástavbovou atestaci v oboru Korektivní dermatologie. Titul Ph. D. získala obhajobou dizertační práce na téma Ovlivnění genové exprese u hyperproliferativních kožních onemocnění.

V posledních dvanácti letech své klinické praxe se především zaměřuje na pacienty s kožními nádory a jinými závažnými kožními chorobami. O tyto své cenné zkušenosti se ráda dělila s mediky při výuce na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy.

Práci v soukromé dermatovenerologické praxi považuje za svoje životní poslání, kdy lékař může v první linii působit preventivně i léčebně. Pomáhat lidem je smyslem její práce.

Vedle práce je její další vášní pohyb, sport a to individuální i kolektivní, ale i lenošení s dobrou knihou nebo filmem. Má 2 děti a tolerantního manžela. Její životní krédo je: s poctivostí člověk nejdál dojde.

bottom of page